Wednesday, May 8, 2013

Kem Kepimpinan Bersepadu 5 - 6 April


MATLAMAT

Melahirkan pemimpin pelajar yang mampu memimpin pelajar dan persatuan yang dipegang bagi mencapai kecemerlangan selaras dengan visi dan misi sekolah


No comments:

Post a Comment