Friday, July 20, 2012

Guru Penasihat

Spesifikasi:
  • Merancang dan menjalankan aktiviti Badan Pengawas.
  • Mendapatkan nama-nama calon yang layak untuk temu duga Pengawas.
  • Menjalankan temu duga calon Pengawas.
  • Mengeluarkan senarai calon yang layak untuk Pengawas Percubaan.
  • Melantik calon yang layak sebagai Pengawas Percubaan seterusnya Pengawas       Sekolah.
  • Menyelia tugasan Pengawas.
  • Menyelia Perhimpunan Mingguan.

No comments:

Post a Comment